Projekty B+R Genloxa

Spółka Genloxa realizuje szereg innowacyjnych projektów B+R

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat prowadzonych naborów ofert oraz wyniki zakończonych postępowań.

Projekty B+R Genloxa

Otwarte nabory ofert:

 • Zapytanie ofertowe numer: 10/POIR_1.1.1/2018


  Zapytanie ofertowe numer: 10/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych do badań w laboratorium.

  Załączniki:
  - Zapytanie ofertowe nr 10.POIR.1.1.1.2018.zip

  Termin składania ofert: 30.11.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 9/POIR_1.1.1/2018


  Zapytanie ofertowe numer: 9/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacyjnych.

  Załączniki:
  - Zapytanie ofertowe nr 9_POIR.1.1.1_2018.zip
  - Przedłużenie terminu składania ofert_9.POIR.1.1.1.2018.pdf
  - Odpowiedzi na pytania 9_POIR 1.1.1_2017.1.1.1.2018.pdf
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 9_POIR_1.1.1_2018.pdf

  Termin składania ofert: 06.11.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 8/POIR_1.1.1/2018


  Zapytanie ofertowe numer: 8/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacyjnych.

  Załączniki:
  - Zapytanie ofertowe nr 8_POIR.1.1.1_2018.zip
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 8.POIR_1.1.1_2018.pdf

  Termin składania ofert: 29.08.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 7/POIR_1.1.1/2018


  Zapytanie ofertowe numer: 7/POIR_1.1.1/2018 na dostawę odczynników chemicznych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do badań, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: odczynników chemicznych do badań w laboratorium.

  Załączniki:
  - Zapytanie ofertowe nr 7_POIR_1.1.1_2018.zip
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 7_POIR_1.1.1_2018.pdf

  Termin składania ofert: 27.08.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 6/POIR_1.1.1/2018


  Zapytanie ofertowe numer: 6/POIR_1.1.1/2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań w laboratorium. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do badań, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: materiałów eksploatacyjnych do badań w laboratorium.

  Załączniki:
  - Zapytanie ofertowe nr 6_POIR_1.1.1_2018.zip
  - Odpowiedzi na pytania 6_POIR 1.1.1_2018.pdf
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 6_POIR_1.1.1_2018.pdf

  Termin składania ofert: 16.08.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 5/POIR_1.1.1/2017


  Zapytanie ofertowe numer: 5/POIR_1.1.1/2017 na dostawę fabrycznie nowego termocyklera. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: fabrycznie nowego termocyklera.

  Załączniki:
  - Zapytanie ofertowe nr 5_POIR_1.1.1_2017.zip
  - Odpowiedzi na pytania 5_POIR 1.1.1_2017.pdf
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 5_POIR_1.1.1_2017.pdf

  Termin składania ofert: 02.03.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 4/POIR_1.1.1/2017


  Zapytanie ofertowe numer: 4/POIR_1.1.1/2017 na dostawę dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych.

  Załącznki:
  - Zapytanie ofertowe nr 4_POIR_1.1.1_2017.zip
  - Przedłużenie terminu składania ofert_4.POIR.1.1.1.2017.pdf
  - Odpowiedzi na pytania 4_POIR 1.1.1_2017.1.1.1.2017.pdf
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 4.POIR_1.1.1_2017.pdf

  Termin składania ofert: 24.01.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 3/POIR_1.1.1/2017


  Zapytanie ofertowe numer: 3/POIR_1.1.1/2017 na dostawę analizatora hematologicznego. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: analizatora hematologicznego.

  Załącznki:
  - Zapytanie ofertowe nr 3.POIR.1.1.1.2017.zip
  - Przedłużenie terminu składania ofert_3.POIR.1.1.1.2017.pdf
  - Odpowiedzi na pytania 3_POIR 1.1.1_2017.pdf
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 3.POIR_1.1.1_2017.pdf

  Termin składania ofert: 25.01.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 2/POIR_1.1.1/2017


  Zapytanie ofertowe numer: 2/POIR_1.1.1/2017 na dostawę analizatora biochemicznego. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: analizatora biochemicznego.

  Załącznki:
  - Zapytanie ofertowe nr 2.POIR.1.1.1.2017.zip
  - Przedłużenie terminu składania ofert_2.POIR.1.1.1.2017.pdf
  - Odpowiedzi na pytania 2_POIR 1.1.1_2017.pdf
  - POIR_1.1.1.2017 - Unieważnienie postępowania.pdf

  Termin składania ofert: 26.01.2018 r.

 • Zapytanie ofertowe numer: 1/POIR_1.1.1/2017


  Zapytanie ofertowe numer: 1/POIR_1.1.1/2017 na dostawę dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

  W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. "Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami", Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych.

  Załącznki:
  - Zapytanie ofertowe nr 1_POIR_1.1.1_2017.zip
  - Odpowiedzi na pytania 1_POIR 1.1.1_2017.pdf
  - Ogłoszenie o wyniku postępowania 1.POIR_1.1.1_2017.pdf

  Termin składania ofert: 12.01.2018 r.